Ekologická odpovědnost

Od roku 2016 tým společnosti MPO Distribuce usilovně pracuje na snižování ekologické stopy naší činnosti .

Protože čas běží a naše planeta nečeká, zaměřujeme se na 3  základní a prioritní PILÍŘE , které pokrývají všechny fáze životnosti produktu, od jeho výroby až po konec jeho životnosti:

1 – Snížit využívání přírodních zdrojů

NAŠE HLAVNÍ EKO AKCE:

  • Omezení používání plastových popruhů kolem přebalů na nezbytně nutnou míru
  • Omezení používání smrštitelné fólie
  • Zmenšení velikost našich obalů, aby jsme snížili množství lepenky

2 – Zlepšit kontrolu odpadu

NAŠE HLAVNÍ EKO AKCE:

  • Námi dodávané značky mají za cíl,  přechod z plastových a blistrových obalů na  recyklovatelné kartonové obaly
  • Podporujte používání 100% recyklovaného  kartonu
  • Polystyrenové výplně balíků postupně nahraďit jej recyklovaným kartonem
  • Zlepšete selektivní třídění v našich kancelářích a skladech použitím vhodného vybavení doplněného jasným třídicím značením, které podporuje recyklaci.

3 – Zmenšete velikost našich obalů, abyste omezili objemy přepravované po silnici

NAŠE HLAVNÍ EKO AKCE:

  • Do procesu expedice byl zaveden efektivní systém pro balení zásilek pro naše zákazníky.
  • Efektivní konsolidace zboží umožňuje balení do menších balíků.

Jsme zapojeni do organizací na podporu ekologického odpovědnosti.

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.“

Sme autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky.

Učíme deti aj dospelých správne nakladať s odpadom.

Pomáhame firmám, inštitúciám, obciam a mestám bezstarostne sa zbavovať starých elektrozariadení a batérií.

Pomáhame dovozcom a výrobcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov a obalov rásť tým, že za nich plníme legislatívne normy vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

 

REMA Systém, a.s., je neziskově hospodařící akciová společnost, která se zabývá ochranou životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.